Værdigrundlag

Pulsprogrammet er og skal være for alle. Skolen er en fantastisk ramme ift. at nå ud til så mange børn som muligt.

Skolen kan og skal kunne mange ting, og kravene bliver ikke mindre. De seneste undersøgelser af, hvordan danske elever klarer sig, tegner da også et billede af, at det går den rigtige vej. Vores elever bliver dygtigere og dygtigere sammenlignet med de lande, vi plejer at måle os med. Ligeledes er trivslen også blevet bedre, så meget tyder på, at reformens mange elementer er begyndt at virke. Det er godt.

Desværre viser samme undersøgelser også, at bevægelsen har det sværere på mellemtrinnet og særligt i udskolingen. Det til trods, at mange elever efterspørger mere bevægelse og gerne vil bevæge sig. Særligt udskolingslærere har svært ved at koble meningsfuld bevægelse på læringsaktiviteter.

Pulsprogrammet er læringsparathed med et formål at højne elevernes trivsel og faglighed gennem øget motivation og glæde ved at gå i skole. Pulsprogrammet har potentiale til at kunne implementeres på stort set alle skoler i Danmark, men man er samtidig nødt til at holde sig for øje, hvad der skal til for overhovedet at få eleverne til at deltage. Det er ikke nok, at der står Puls på skemaet, hvis man ikke deltager. Det virker først, når man er aktiv.

Værdigrundlaget tager derfor afsæt i, at alle børn kan deltage. Andelen af idrætsusikre børn er stor, og unges gode idræts- og motionsvaner er dalende, jo ældre de bliver. Idrætsforeninger oplever et markant frafald af medlemmer omkring 4.-5. klasse og mange af dem kommer aldrig tilbage til foreningslivet igen. Det kan Pulsprogrammet være med til at ændre ved at opbygge en bevægelseskultur og norm på skolen, der dyrker nedenstående værdisæt. Vi skal dyrke bevægelsesglæden ved at være fysisk aktive sammen.