Opbygning af Pulsprogrammet

De bærende principper

Pulsprogrammet har to bærende elementer


Daglig fysisk aktivitet

Aktive klasserum


Pulsprogrammet understøtter minimum to af reformens elementer; en mere varieret skoledag og 45 min bevægelse.

Den fysiske daglige træning ligger i den Understøttende undervisning.

Daglig fysisk aktivitet

Eleverne i Pulsprogrammet har fysisk træning/leg hver morgen.

Baggrunden for, at træningen ligger om morgenen, og ikke om eftermiddagen, skal findes i de effekter, der er beskrevet her.

Den fysiske træning/aktivitet består af en lang række forskellige aktiviteter. Mange pulsklasser har en mere eller mindre fast ugestruktur. En struktur kunne se således ud:

  • Mandag - boldlege
  • Tirsdag - stafetter
  • Onsdag - intervaltræning
  • Torsdag - eleverne bestemmer selv
  • Fredag - løb

Altafgørende er det, at der er en rimelig variation i indholdet, sådan at eleverne ikke mister motivationen. 6 mdr. med ex. boldspil vil gøre, at mange elever mister modet. Vigtigt er, at man ikke kan være dårlig til Puls (se Værdiggrundlag).

Man skal have øje for, at eleverne lykkes ud fra det udgangspunkt, de møder med. Der skal skabes plads til alle, så derfor må aktiviteterne ofte tilpasses eleverne og ikke omvendt.

En god hovedregel er, at jo yngre eleverne er, jo mere leg skal man indtænke i sit ugeprogram.

Pulstræning.
alternativ håndhold.mp4
Eksempel på Puls: Alternativ håndbold
engle og dæmoner.mp4
Eksempel på Puls: Engle og dæmoner
Eleverne arbejder i det aktive klasserum

Aktive klasserum

Pulsprogrammets koncept består, udover fysisk træning, også af en alternativ indretning af klasserummet - aktivt klasserum.

Det aktive klasserum har 2 formål:

  • At få eleverne op af stolene (sundhed og øget koncentration)
  • At give læreren nye didaktiske greb og overblik

Ved at eleverne får mulighed for at stå op, sikres mulighed for bevægelse i lokalet og dermed variation. Forskning viser, at koncentration og dermed læringsudbytte forhøjes med op til 10% alene ved at stå op. Eleverne har naturligvis stadig mulighed for at sidde ned.

Tavlerne giver langt bedre mulighed for gruppesamarbejde og drøftelser. I daglig praksis ses ofte mange gruppedrøftelser ved tavlerne, hvilket giver langt bedre mulighed for innovative refleksioner og afprøvning af ideer med læreren som facilitator.

Brain breaks er endvidere en god metode til at skabe en varierende undervisning. Jeg kan blandt andet anbefale VAMOS, som både findes i analog og digital udgave.