Folkeskolereformen


Folkeskolereformens 3 overordnede mål:


Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis


Reformen, 2014

Folkeskolereformen sætter helt nye standarder for, hvordan man skal drive skole og målene er ambitiøse. Afsættet for Pulsprogrammet er skolereformen. Skolereformen var en stor omvæltning for hele folkeskolesystemet. Nye mål blev sat og helt nye initiativer og aktiviteter skulle indføres - herunder 45 min. bevægelse hver dag for alle elever.

Mange skoler var allerde i gang med at arbejde med en del af reformelementerne, hvilket derfor ikke var nyt for dem. Særligt for indskolingsklasserne har leg og bevægelse i mange år haft en stor plads i didaktikken, hvilket nye undersøgelser understøtter, der hvor man har kigget på, hvordan det går med bevægelse i folkeskolen. Indskolingen kører generelt fint. Når det kommer til mellemtrin og udskoling bliver billedet dog mere grumset og uklart hvad angår bevægelse. Her er det langt sværere at indarbejde en bevægelseskultur, der giver mening. Dels fordi fagene ikke kalder på samme grad af bevægelsesformål, men også fordi elever i disse aldre er sværere at motivere til bevægelse i fagene.

Overordnet set rummer folkeskolereformen følgende nye elementer:

 • Åben skole
 • 45 min. bevægelse hver dag for alle elever (inkl. idræt)
 • Understøttende undervisning
 • Længere skoledage
 • Faglig fordybelse (lektie cafe)
 • Øget samarbejde mellem lærere og pædagoger
 • Større ledelsesrum til skolelederen
 • Flere timer til dansk og matematik

Intentionen med at indføre 45 min. bevægelse hver dag har en lang række formål, men vigtigst at fremhæve, er:

 • sundhedsperspektivet - at sikre at børn får bevæget sig for at udvikle deres motorik og generelle sundhed
 • varieret skoledag - reformelement knyttet til længere skoledage, hvoraf større variation i dagligdagen og undervisningen er en forudsætning for at højne elevernes motivation
 • øget læring og trivsel - forskning slår fast, at integration af bevægelse i læringsaktiviteter, øger elevens trivsel og faglige kompetencer
Fra venstre: Martin Lossman, David Sladkey, Paul Zientarski, Mattias Hertz og Anders Hansen

Pulsträning och inlärning

Dette er navnet på konferencen, der ændrede mit billede totalt på læring og hvordan man kan integrere bevægelse på en meningsfuld måde for folkeskolens mellemtrin og udskoling.

Teamkoncept (Martin Lossman) var arrangør af konferencen i 2016, hvilket havde til formål at udbrede kendskabet til Naperville Central High School nær byen Chicago, USA.

Naperville, NCHS, har arbejdet med Zero Hour og senere hen LRPE (Learning Readiness Physical Education) siden starten af 00´erne. Brugen af bevægelse (og ikke idræt) har vist forbløffende faglige resultater.

Ligeledes fik Langhøjskolens tre nye Puls-lærere værdifuld viden, sparring og gode råd af Arne Kastenbom fra Rönnowska skolan i Helsingborg, som har arbejdet med Puls siden 2014/2015

Dette blev afsættet for at udvikle Pulsprogrammet på Langhøjskolen til det koncept, der arbejdes med på skolen i dag.

Langhøjskolen

Som på alle andre folkeskoler, havde Langhøjskolen på det tidspunkt, i starten af den nye reform, svært ved at få skabt en meningsfuld struktur omkring bevægelse, særligt for mellemtrin og udskoling.

Oplæggene fra NCHS satte gang i planlægningen af en lignende struktur, der skulle udvikle sig til Pulsprogrammet.

Pulsprogrammet blev iværksat i skoleåret 2016/2017 med to testklasser og 3 lærere tilknyttet. Den ene testklasse var en 9. klasse. Denne klasse gik ud af Langhøjskolen som den bedst præsterende klasse set i et 5 årigt perspektiv.

Gældende for begge testklasser, så man efter ca. 6 måneder en ændring i den sociale trivsel samt forbedrede karakterer sammenlignet med kontrolklasserne på de pågældende årgange.

Sidenhen er programmet udvidet til alle klasser fra 6. - 9. klasse.

Langhøjskolen